Kolokyum Çağrısı

3. ULUSLARARASI ÇEVİRİ KOLOKYUMU

 « Çeviri: Yeni Yönelişler »

İstanbul, 08-10 Mayıs 2013

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fransızca-Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

İkinci Çağrı

Kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla bölümümüz çeviri ediminin geniş bir açıdan ele alınacağı uluslararası bir çeviri kolokyumu düzenlemektedir.

İnsanlık gelişiminin itici gücü olarak kabul gören çeviri olgusu sayısız bilimsel araştırmaya konu olmayı sürdürmekte ve bu çalışmalar çağımızın yeniliklerini yakından izlemektedir. Bu sayede çeviribilim yeni bakış açılarıyla zenginleşerek dayatıcı sınırları aşmakta ve yeni yönelişlere doğru yol almaktadır. Dolayısıyla bu kolokyum, çeviriyi sayısız parametrenin söz konusu olduğu karmaşık bir yapı olarak ele almayı, kurama ve/ya da uygulamaya yönelik yeni bakış açılarıyla ve yetileriyle zenginleşmiş bir yaklaşımla irdelemeyi ve yeni sorunsallarla birlikte olası çözümleri tartışmayı önermektedir.

Kolokyumun sunum dili Fransızca, İngilizce ve Türkçe olup bildirilerin süreleri 20 dakikayla sınırlıdır. Buna 10 dakikalık tartışma süresi eklenecektir. Yaklaşık 400 sözcüklük bildiri özetlerinin anahtar sözcükler, yazarlarının kısa özgeçmişleri ve e-mail adresleriyle birlikte en geç 6 Ocak 2013 tarihine kadar kolokyum sekreterliğinin colloqueistanbul2013@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımınız bize onur verecektir.

Düzenleme Kurulu

Bilimsel Komite                                                     Düzenleme Kurulu

Hasan ANAMUR                                                       Füsun Bilir ATASEVEN

Füsun Bilir ATASEVEN                                               Emine Bogenç DEMİREL

Christian BAILLU                                                       Sündüz Öztürk KASAR

Emine Bogenç DEMİREL

Yves GAMBIER                                                       

Daniel GILE                                                              

John HUMBLEY                                                        Sekreterya

Sündüz Öztürk KASAR                                              Ayşe AYHAN

Jean-Yves LEDISEZ                                                  Pınar Güzelyürek ÇELİK

 Igor MEL’ČUK                                                         Lale Arslan ÖZCAN

Magdalena NOWOTNA

Louise VON FLOTOW

 Kolokyum Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Yıldız Mahallesi, 34330 Beşiktaş ISTANBUL/TURQUIE