Önemli Tarihler

Kolokyuma kabul bilgisi 8 Şubat 2013 tarihinde ilan edilecektir.

Katılım Ücreti 15 Mart 2013 tarihine kadar ödenmelidir.

Katılım ücreti son ödeme 22 Mart 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.